佳人歌

北方有佳人,
絕世而獨立。
一顧傾人城,
再顧傾人國。
寧不知,傾城與傾國,
佳人難再得。

 

Giai nhân ca

Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc.

 

Dịch nghĩa

Phương bắc có người giai nhân,
Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.
Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,
Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.
Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,
Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.


Sách Hán thư phần Lý phu nhân truyện chép rằng Hán Vũ Đế thấy Lý Diên Niên hát bài ca này, hỏi thiên hạ lại có người đẹp như vậy sao. Lý Diên Niên đáp rằng chính là em gái của mình rồi tiến cử lên Hán Vũ Đế, được phong là phu nhân, sau trở thành hoàng hậu. Bài ca này không rõ do Lý Diên Niên sáng tác hay là một bài dân ca do ông sưu tập. Sau Nhạc phủ thi tập xếp bài này vào Tạp ca dao từ với tên Lý Diên Niên ca 李延年歌.

Từ bài ca này mà đời sau thường dùng chữ “khuynh quốc khuynh thành” (nghiêng nước nghiêng thành) để chỉ những tuyệt thế giai nhân. Bài thơ này cũng có ảnh hưởng lớn tới thơ ngũ ngôn của thi nhân về sau.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thời Sênh

Phương Bắc có một giai nhân
Tuyệt vời nhan sắc xuất trần đứng riêng
Ngoảnh nhìn thành quách ngả nghiêng
Ngoảnh nhìn lần nữa đảo điên nước nhà
Mặc cho thành đổ nước tan
Giai nhân há muốn gặp liền được sao.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thanh Trà

Phương Bắc có giai nhân
Tuyệt thế mà cô độc
Ngước nhìn thành quách đổ
Ngoảnh đầu quốc gia vong
Dẫu cho nghiêng nước nghiêng thành
Giai nhân khó gặp lại

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Phương Bắc có giai nhân
Xinh tươi giữa cõi trần
Một liếc thành nghiêng đổ
Hai nhìn nước nát tan
Nước tan thành đổ chi màng
Giai nhân đâu gặp dễ dàng lần sau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]