Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 17:55

感懷其二

層城無復見嬌姿,
佳節纏哀不自持。
空有當年舊煙月,
芙蓉城上哭蛾眉。

 

Cảm hoài kỳ 2

Tằng Thành vô phục kiến kiều tư,
Giai tiết triền ai bất tự trì.
Không hữu đương niên cựu yên nguyệt,
Phù Dung thành thượng khốc nga my.

 

Dịch nghĩa

Tằng Thành, không gặp lại dáng vẽ yêu kiều
Giai tiết triền miên buồn không tự chủ được
Chỉ còn đây trăng khói cũ năm xưa
Trên thành Phù Dung thương khóc cho mày ngài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tằng Thành mất dấu kiều xưa
Thời gian đẹp cũ đẩy đưa xa rời
Năm nào trăng khói nơi nơi
Mà nay lệ khóc một trời, Phù Dung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Dời đỉnh Tằng Thành, tiên nữ bay,
Biệt tăm hương sắc, dáng khoan thai.
Trăng mờ gợi lại thời xưa ấy,
Kìa khóm phù dung khóc nhớ ai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dáng yêu kiều Tằng Thành đã mất
Thời vàng son bị uất ức gò
Chỉ còn trăng khói năm xưa
Hoa sen khóc thảm thương cho mày ngài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tằng Thành không thấy dáng xinh đâu
Bó buộc vàng son chẳng giữ lâu.
Trăng khói năm này như thuở trước
Mày ngài khóc nhớ, sen thành đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tằng Thành đâu nữa vẻ kiều xưa
Tiết đẹp qua rồi não dạ chưa
Còn lại nơi đây trăng khói cũ
Đâu rồi người đẹp lệ như mưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời