17/07/2024 19:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài kỳ 2
感懷其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 17:55

 

Nguyên tác

層城無復見嬌姿,
佳節纏哀不自持。
空有當年舊煙月,
芙蓉城上哭蛾眉。

Phiên âm

Tằng Thành vô phục kiến kiều tư,
Giai tiết triền ai bất tự trì.
Không hữu đương niên cựu yên nguyệt,
Phù Dung thành thượng khốc nga my.

Dịch nghĩa

Tằng Thành, không gặp lại dáng vẽ yêu kiều
Giai tiết triền miên buồn không tự chủ được
Chỉ còn đây trăng khói cũ năm xưa
Trên thành Phù Dung thương khóc cho mày ngài.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tằng Thành mất dấu kiều xưa
Thời gian đẹp cũ đẩy đưa xa rời
Năm nào trăng khói nơi nơi
Mà nay lệ khóc một trời, Phù Dung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Cảm hoài kỳ 2