Có em trai tốt lành chất phát,
Mới sinh ra gặp lắm tai ương.
Sinh tháng sáu mẹ hiền tạ thế,
Khóc oa oa suốt đêm thu trường.
Bà vú già thấy vậy than thở,
Không rời giường nuôi nấng ân cần.
Ô hô, bắt đầu ca chừ bài thứ nhất,
Gió ào ào mây phủ thê lương.

tửu tận tình do tại