16/07/2024 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 1
哭弟彥器歌其一

Tác giả: Lê Trinh - 黎貞

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 10:43

 

Nguyên tác

有弟有弟純且良,
賦命一生罹多殃。
生孩六月母辭世,
呱呱苦啼秋夜長。
乳我老媼見之歎,
鞠育吐哺不離牀。
嗚呼一歌兮歌始發,
愁雲淒淒風颯颯。

Phiên âm

Hữu đệ hữu đệ thuần thả lương,
Phú mệnh nhất sinh ly đa ương.
Sinh hài lục nguyệt mẫu từ thế,
Oa oa khổ đề thu dạ trường.
Nhũ ngã lão ảo kiến chi thán,
Cúc dục thổ bộ bất ly sàng.
Ô hô nhất ca hề ca thuỷ phát,
Sầu vân thê thê phong táp táp.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Có em trai tốt lành chất phát,
Mới sinh ra gặp lắm tai ương.
Sinh tháng sáu mẹ hiền tạ thế,
Khóc oa oa suốt đêm thu trường.
Bà vú già thấy vậy than thở,
Không rời giường nuôi nấng ân cần.
Ô hô, bắt đầu ca chừ bài thứ nhất,
Gió ào ào mây phủ thê lương.
Lời dẫn: “Thập nguyệt sơ tứ đắc âm, tri Ngạn Khí Mậu Thìn ngũ nguyệt nhị thập lục nhật tốt vu Nam Ninh, tác thất ca ai chi thất thủ” 十月初四得音,知彥器戊辰五月二十六日卒于南寧,作七歌哀之七首 (Mồng bốn tháng mười được tin, biết Ngạn Khí mất ở Nam Ninh ngày hai mươi sáu tháng năm năm Mậu Thìn [1388], làm bảy thủ thành bảy bài ca thương tiếc).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Trinh » Khốc đệ Ngạn Khí ca kỳ 1