題弘宥廟詩

極靈英氣振搖天,
威力嚴提造化權。
叩問山靈能潤物,
通為甘露作豊年。

 

Đề Hoằng Hựu miếu thi

Cực linh anh khí chấn dao thiên,
Uy lực nghiêm đề tạo hoá quyền.
Khấu vấn sơn linh năng nhuận vật,
Thông vi cam vũ tác phong niên.

 

Dịch nghĩa

Anh khí cực kỳ linh thiêng chấn động trời xa,
Rất có uy lực nêu cao quyền của tạo hoá.
Cúi hỏi sơn thần có thể làm muôn vật tươi nhuận,
Giúp làm trận mưa ngọt để khắp nơi được mùa.


Miếu Hoằng Hựu theo sách Cương mục chú là ở huyện Lương Giang, tức huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá. Toàn thư chép: “Ngày 14 tháng 2 Bính Thìn (1496) trời không mưa, vua cầu đảo, tự tay viết ra bốn tờ tập thơ đã soạn, sai Nguyễn Đôn dán ở vách đền thần. Hôm ấy, canh một mưa nhỏ, canh năm mưa to. Vua đề thơ ở miếu Hoằng Hựu.”

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Khí thiêng lừng lẫy dậy trời cao,
Tạo hóa quyền uy nắm chắc sao.
Sơn thần nếu biết nhuần muôn vật,
Hãy tuôn mưa ngọt, lúa vàng trao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khí thiêng lừng lẫy trời cao,
Đất trời nắm chắc quyền trao sao đành.
Sơn thần muôn vật biết rành,
Hãy tuôn mưa ngọt, tác thành mùa tăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Linh khí lẫy lừng dậy cả trời
Đoạt quyền tạo hoá dễ như chơi
Cúi đầu thần núi phô tài phép
Mưa ngọt mùa sai giúp ích đời

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Thiêng liêng anh khí rộn trời xa,
Tạo hoá cầm quyền uy lực ghê.
Cúi lạy sơn thần xin nhuận vật,
Hoá làm mưa ngọt được mùa to.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời