07/12/2021 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoằng Hựu miếu thi
題弘宥廟詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/09/2010 12:14

 

Nguyên tác

極靈英氣振搖天,
威力嚴提造化權。
叩問山靈能潤物,
通為甘露作豊年。

Phiên âm

Cực linh anh khí chấn dao thiên,
Uy lực nghiêm đề tạo hoá quyền.
Khấu vấn sơn linh năng nhuận vật,
Thông vi cam vũ tác phong niên.

Dịch nghĩa

Anh khí cực kỳ linh thiêng chấn động trời xa,
Rất có uy lực nêu cao quyền của tạo hoá.
Cúi hỏi sơn thần có thể làm muôn vật tươi nhuận,
Giúp làm trận mưa ngọt để khắp nơi được mùa.

Bản dịch của (Không rõ)

Khí thiêng lừng lẫy dậy trời cao,
Tạo hóa quyền uy nắm chắc sao.
Sơn thần nếu biết nhuần muôn vật,
Hãy tuôn mưa ngọt, lúa vàng trao.
Miếu Hoằng Hựu theo sách Cương mục chú là ở huyện Lương Giang, tức huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá. Toàn thư chép: “Ngày 14 tháng 2 Bính Thìn (1496) trời không mưa, vua cầu đảo, tự tay viết ra bốn tờ tập thơ đã soạn, sai Nguyễn Đôn dán ở vách đền thần. Hôm ấy, canh một mưa nhỏ, canh năm mưa to. Vua đề thơ ở miếu Hoằng Hựu.”

Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề Hoằng Hựu miếu thi