Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 04:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2008 23:59

書懷其二

年來世事與心違,
日望家山賦式微。
水國天寒驚歲暮,
木蘭花老雨霏霏。

 

Thư hoài kỳ 2

Niên lai thế sự dữ tâm vi,
Nhật vọng gia sơn phú Thức vi.
Thuỷ quốc thiên hàn kinh tuế mộ,
Mộc lan hoa lão vũ phi phi.

 

Dịch nghĩa

Mấy năm nay, việc đời trái với lòng,
Ngày ngày trông về quê hương, đọc thơ Thức vi.
Nơi sông nước, trời trở lạnh, giật mình năm sắp hết,
Hoa mộc lan tàn héo dưới mưa bay.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mấy nay bối rối việc đời
Lòng quê canh cánh gửi lời thơ ngâm
Bến sông trời rét cuối năm
Mộc lan già rụng theo tầm mưa bay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Tâm sự lâu nay trái ngược xa
Thức vi ngâm đoạn nhớ quê nhà
Cuối năm bến nước chiều trời lạnh
Phơi phới mưa phun hoa mộc già


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Lưu Đức Hạnh

Thế sự gần đây trái nỗi lòng
Thức Vi ngày đọc mỏi mòn trông
Mưa bay trời lạnh, năm hầu hết
Cánh mộc lan già, rụng cuối sông


Nguồn: Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sự đời bối rối bấy lâu nay
Canh cánh tình quê gởi Thuý Vi
Năm hết bến chiều trời lạnh giá
Hoa tàn lả tả lớp mưa bay

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy năm thế sự trái cùng lòng,
Ngày tháng Thức vi, quê cũ trông.
Sông nước giật mình năm sắp hết,
Mộc lan tàn héo dưới mưa lồng.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy năm thế sự trái lòng,
Thức vi ngày tháng, ngóng trông quê nhà.
Giật mình sông nước năm qua,
Mộc lan tàn héo mưa sa gió lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời