登高

老去京塵兩鬢昏,
登高頓覺爽營魂。
茫茫大野開陵邑,
歷歷群峰表國門。
鳶尾北回天柱壯,
雲中南擁帝宮尊。
葆元曾預隨朝選,
樂育恩深刻骨存。

 

Đăng cao

Lão khứ kinh trần lưỡng mấn hôn,
Đăng cao đốn giác sảng dinh hồn.
Mang mang đại dã khai lăng ấp,
Lịch lịch quần phong biểu quốc môn.
Diên vĩ bắc hồi thiên trụ trạng,
Vân trung nam ủng đế cung tôn.
Bảo nguyên tằng dự tuỳ triều tuyển,
Lạc dục ân thâm khắc cốt tồn.

 

Dịch nghĩa

Già rồi, hai mái tóc phủ mờ bụi kinh thành,
Lên cao, bỗng thấy tâm thần sảng khoái.
Đồng nội mênh mông, trải ra những gò, ấp,
Núi non lớp lớp, phô lên cửa trước.
Diên vĩ xoay về phương bắc, trụ trụ trời thêm oai vệ,
Vân trung ôm lấy phía nam, đế đô càng tôn nghiêm.
Từng được triều đình tuyển dự vào Bảo Nguyên,
Ơn sâu đào tạo còn khắc mãi trong xương cốt.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Già cả tóc tai luống nhĩ nhầu,
Lên cao bỗng khoái, nghĩ gì đâu.
Mênh mông đồng nội xanh xanh tít,
Rờm rợp non cao lớp lớp ngầu.
Diên vĩ xoay về phương bắc trụ,
Vân trung ôm lấy phia nam chầu.
Bảo Nguyên từng được triều đình tuyển,
Ơn ấy khắc nghi mãi mãi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già mờ mái tóc bụi kinh thành,
Sảng khoái lên cao thoả cái thần.
Đồng nội mênh mông nào xóm ấp,
Núi non lớp lớp trước nhà sân.
Bắc xoay diên vĩ trời oai vệ,
Nam lấy vân trung kinh khuyết thân.
Từng được Bảo Nguyên triều tuyển lựa,
Ơn sâu đào tạo khắc tinh thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Già mờ bụi tóc kinh thành,
Lên cao sảng khoái cái thần thoả trông.
Xóm thôn đồng nội mênh mông,
Núi non lớp lớp trước song sân nhà.
Bắc xoay diên vĩ trời xa,
Vân trung Nam lấy kinh nhà tôn nghiêm.
Triều từng tuyển lựa Bảo Nguyên,
Ơn sâu đào tạo khắc nguyền trong tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời