Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 00:05

書懷其一

事務如毛病復閒,
乾坤萬變靜中看。
雙梅橋畔秋風老,
無數黃花映藥欗。

 

Thư hoài kỳ 1

Sự vụ như mao, bệnh phục nhàn,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan,
Song Mai kiều bạn thu phong lão,
Vô số hoàng hoa ánh dược lan.

 

Dịch nghĩa

Công việc bộn bề, ốm thành ra nhàn,
Trong yên tĩnh, ngồi nhìn biến đổi của trời đất,
Bên cầu Song Mai, gió cuối thu,
Mầu vàng của vô số hoa cúc ánh vào lan can.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Công việc bộn bề, ốm lại nhàn,
Đất trời thay đổi, lặng yên xem.
Cuối thu gió thổi bên cầu nọ,
Vô số lan can ánh cúc vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Việc rối bòng bong, ốm khỏi rầy
Lặng ngồi xem cuộc bể dâu thay
Gió thu thổi gốc mai cầu nọ
Óng ánh hoa vàng trước dậu bay


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh

Việc nhiều nhưng ốm, nên nhàn
Lặng im ngồi ngắm hợp tan lẽ trời
Cầu Song Mai gió thu rồi
Màu vàng hoa cúc ánh ngời lan can


Nguồn: Tuyển tập thơ văn yêu nước và cách mạng Thanh Hoá, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bộn việc, đương khi ốm phải nhàn
Trời thay đất đổi tĩnh yên xem
Cầu Mai thu muộn bời cơn gió
Thềm giậu hoa rơi óng ánh vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bộn bề công việc ốm ngồi nhàn,
Nhìn biến ngồi yên đổi thế gian,
Cầu kế Song Mai thu gió cuối,
Cúc vàng vô số ánh lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bộn bề việc, ốm ngồi nhàn,
Ngồi yên nhìn cảnh thế gian đổi hoài,
Gió thu cầu kế Song Mai,
Cúc vàng vô số ánh ngoài lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời