28/09/2023 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư hoài kỳ 2
書懷其二

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 04:32

 

Nguyên tác

年來世事與心違,
日望家山賦式微。
水國天寒驚歲暮,
木蘭花老雨霏霏。

Phiên âm

Niên lai thế sự dữ tâm vi,
Nhật vọng gia sơn phú Thức vi[1].
Thuỷ quốc thiên hàn kinh tuế mộ,
Mộc lan hoa lão vũ phi phi.

Dịch nghĩa

Mấy năm nay, việc đời trái với lòng,
Ngày ngày trông về quê hương, đọc thơ Thức vi.
Nơi sông nước, trời trở lạnh, giật mình năm sắp hết,
Hoa mộc lan tàn héo dưới mưa bay.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mấy nay bối rối việc đời
Lòng quê canh cánh gửi lời thơ ngâm
Bến sông trời rét cuối năm
Mộc lan già rụng theo tầm mưa bay.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
[1] Tên một bài thơ trong Kinh thi, tả ý ở nơi đất khách mong mỏi được trở về quê hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Thư hoài kỳ 2