Vải Quang, húng Láng, ngổ Đầm,
Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây.


Khảo dị:
Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm,
Cá rô Đầm Sét, sâm cầm Hồ Tây.

La: Tên gọi chung bảy làng La Cả (Ỷ La và La Nội), La Khê, La Du, La Dương, La Phù, La Tinh, ở huyện Từ Liêm, trấn Sơn Tây xưa, nay thuộc quận Hà Đông và huyện Hoài Đức, Hà Nội. Xưa bảy làng này đều có nghề dệt cổ truyền. La 羅 có nghĩa là dệt sợi, đan sợi. Các làng dệt thờ 10 vị tiên sư sống vào thời Lê Trung Hưng từ nơi khác đến cư ngụ và có công cải tiến nâng cao kỹ thuật dệt. Ngoài ra nơi đây còn thờ ông Trần Quý (thế kỷ 19) làm ông tổ nghề dệt gấm.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]