Phụ mẫu tình thâm,
Phu thê nhân ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, em thờ vọng mẹ cha.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]