Con xa mẹ thèm ăn khát bú,
Vợ xa chồng đi thú biệt ly.
Đêm nằm ấp lấy hài nhi,
Con hời con hỡi, cha con phương nào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]