19/09/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con xa mẹ thèm ăn khát bú

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 12:43

 

Con xa mẹ thèm ăn khát bú,
Vợ xa chồng đi thú biệt ly.
Đêm nằm ấp lấy hài nhi,
Con hời con hỡi, cha con phương nào.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con xa mẹ thèm ăn khát bú