24/07/2024 18:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ mẫu tình thâm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:03

 

Phụ mẫu tình thâm,
Phu thê nhân ngãi trọng,
Một mai anh có xa em rồi, em thờ vọng mẹ cha.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phụ mẫu tình thâm