Ba sông phảng phất cảnh năm hồ,
Một chiếc thuyền con với một cô.
Lấy chữ xàng xê làm bạn tác,
Giở câu á ớ lại thầy trò.
Trăng hôm, gió sớm, lời tan hợp,
Nước biếc, non xanh, chuyện nhỏ to.
Ngoài áng công danh nhiều lạc thú,
Phong tình tân lục đóng thành pho.


Tôn Thất Mỹ (1860-1913) hiệu Tam Xuyên là họ hàng và cũng là bạn thân của tác giả. Lúc đã 41, Tam Xuyên bén duyên với tiểu thư Nguyễn Thị Oanh, ái nữ 17 tuổi của tri phủ Nguyễn Đình Mai. Ông dạy nàng đàn hát và đặt cho các biệt hiệu Hải Đường, Mộng Đường, Mộng Liên. Tôn Thất Diệm tặng hai ông bà bài thơ này.