Liệu bề đát đặng thì đươn,
Đừng gầy mà bỏ thói thường cười chê.
Muốn cho tốt rể tốt dâu,
Xin anh bỏ lễ trầu cau cho tròn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]