17/07/2024 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liệu bề đát đặng thì đươn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2019 11:25

 

Liệu bề đát đặng thì đươn,
Đừng gầy mà bỏ thói thường cười chê.
Muốn cho tốt rể tốt dâu,
Xin anh bỏ lễ trầu cau cho tròn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Liệu bề đát đặng thì đươn