Anh thương em anh để đó đã
Anh vô trong Giã
Anh mua bộ chén chung chè
Anh em về, cái lớn bịt bạc, cái nhỏ bịt vàng
Rượu Phù Li chuốc để hai hàng
Phụ mẫu anh uống trước, phụ mẫu nàng uống sau


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001