Anh thương em anh để đó đã
Anh vô trong Giã
Anh mua bộ chén chung chè
Anh em về, cái lớn bịt bạc, cái nhỏ bịt vàng
Rượu Phù Li chuốc để hai hàng
Phụ mẫu anh uống trước, phụ mẫu nàng uống sau[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]