Đèn ai leo lét bên sông,
Giống đèn mẹ chồng đi rước nàng dâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001