Đèn ai leo lét bên sông,
Giống đèn mẹ chồng đi rước nàng dâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]