Ai về dọn ngõ sửa đường
Trưa mai hai họ đưa nường về cho


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]