Ai về dọn ngõ sửa đường
Trưa mai hai họ đưa nường về cho


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001