Hoa hồng trông thật mĩ miều,
Khoe hương buổi sáng, buổi chiều còn đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001