Hoa hồng trông thật mĩ miều,
Khoe hương buổi sáng, buổi chiều còn đâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]