09/12/2021 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa hồng trông thật mĩ miều

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2016 16:04

 

Hoa hồng trông thật mĩ miều,
Khoe hương buổi sáng, buổi chiều còn đâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoa hồng trông thật mĩ miều