Mưa rừng gió núi tụ thành hoa
Ngạo khí trầm hương vẫn mặn mà
Nụ trắng tinh khôi hồn tuyết đọng
Chồi xanh mỹ diệu ngọc minh hoà
Trang đài diễm lệ thời xuân đến
Rạng rỡ huy hoàng lúc hạ qua
Mặc khách tao nhân hằng ngưỡng mộ
Yêu thầm nhớ trộm vẻ kiêu sa.


17-9-2016