Dù ai buôn bán trên đường,
Nhớ ngày giỗ tổ Trưng Vương thì về.
Dù ai hải đảo, sơn khê,
Tháng giêng ngày hội nhớ về Đồng Nhân.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002