Lê Ngô Cát 黎吳吉 (1827-1875) sinh ở làng Hương Lang, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông, đỗ cử nhân năm 1848, giữ chức biên tu ở Quốc sử quán. Không thấy Lê Ngô Cát để lại tác phẩm gì ngoài Quốc sử diễn ca. Nhân sáng kiến của một người học trò tỉnh Bắc Ninh dâng quyển Sử ký quốc ngữ ca, Tự Đức muốn có một quyển lịch sử bằng văn vần quốc âm, và Lê Ngô Cát được Phan Thanh Giản tiến cử (Phan Thanh Giản lúc bấy giờ làm Tổng tài Quốc sử quán) để viết. Lê Ngô Cát đã đem hết nhiệt tình vào đấy để sáng tác nên một quyển sử bằng văn vần có giá trị.

 

Đại Nam quốc sử diễn ca