Giọng thơ Lục Bát trong tác phẩm lịch sử này thật hay, không khác gì   Lục Bát trong Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du!

LNg.BXL.

LNg.BXL.