Đôi ta như cánh hoa đào,
Vợ đây chồng đây ai nào kém ai?
Đôi ta như bông hoa nhài,
Vợ đây chồng đấy kém ai trên đời?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]