Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen


Khảo dị:
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]