04/10/2022 05:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương chồng nấu cháo le le

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 09:26

 

Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen
Khảo dị:
Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh hoa lý, nấu chè hạt sen.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương chồng nấu cháo le le