滿庭芳

漢上繁華,
江南人物,
尚遺宣政風流。
綠窗朱戶,
十里爛銀鉤。
一旦刀兵齊舉,
旌旗擁、
百萬貔貅。
長驅入,
歌台舞榭,
風捲落花愁。

清平三百載,
典章人物,
掃地俱休。
幸此身未北,
猶客南州。
破鑒徐郎何在,
空惆悵、
相見無由。
從今後,
夢魂千里,
夜夜岳陽樓。

 

Mãn đình phương

Hán thượng phồn hoa,
Giang Nam nhân vật,
Thượng di Tuyên Chính phong lưu.
Lục song chu hộ,
Thập lý lạn ngân câu.
Nhất đán đao binh tề cử,
Tinh kỳ ủng,
Bách vạn tỳ hưu.
Trường khu nhập,
Ca đài vũ tạ,
Phong quyển lạc hoa sầu.

Thanh bình tam bách tải,
Điển chương nhân vật,
Tảo địa câu hưu.
Hạnh thử thân vị bắc,
Do khách nam châu.
Phá giám Từ lang hà tại,
Không trù trướng,
Tương kiến vô do.
Tòng kim hậu,
Mộng hồn thiên lý,
Dạ dạ Nhạc Dương lâu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhân vật Giang Nam,
Phồn hoa sông Hán,
Còn thời Tuyên, Chính phong lưu.
Lầu son gác tía,
Mười dặm sáng rèm châu.
Một mai binh đao dồn tới,
Cờ rợp đất,
Tướng sĩ hùng hào.
Giặc tràn mãi,
Nhà ca đài múa,
Cơn gió dập, hoa sầu.

Thanh bình ba trăm năm,
Lễ nghi phép tắc,
Quét sạch làu làu.
May thân chưa lên bắc,
Gửi trọ nam châu.
Gương vỡ, chàng Từ đâu hỡi?
Ngao ngán nỗi,
Khôn gặp được nhau.
Từ nay đi,
Hồn côi ngàn dặm,
Trên lầu Nhạc đêm thâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Đẹp sao sông Hán phồn hoa
Giang Nam tuấn kiệt, Tuyên Hoà còn đây
Lầu son gác tía dăng đầy
Vàng thoi bạc nén sáng tày ánh dương
Bỗng đâu một sáng giáo gươm
Dậy trời huyết chảy máu vương sắc cờ
Ngàn quân trăm tướng ngẩn ngơ
Chạy dài bỏ mặc cơ đồ bao năm
Lệ rơi máu nhỏ khôn cầm
Quê hương chìm đắm trong vòng binh đao
May còn một mảnh má đào
Thiếp tôi sống sót lòng nào được vui
Đinh ninh trong dạ bồi hồi
Mong gương lành lại Người ôi thiếp sầu
Từ nay muôn kiếp mai sau
Đêm đêm hồn mộng về lầu Nhạc Dương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời