20/10/2021 14:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mãn đình phương
滿庭芳

Tác giả: Từ Quân Bảo thê - 徐君寶妻

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2008 07:14

 

Nguyên tác

漢上繁華,
江南人物,
尚遺宣政風流。
綠窗朱戶,
十里爛銀鉤。
一旦刀兵齊舉,
旌旗擁、
百萬貔貅。
長驅入,
歌台舞榭,
風捲落花愁。

清平三百載,
典章人物,
掃地俱休。
幸此身未北,
猶客南州。
破鑒徐郎何在,
空惆悵、
相見無由。
從今後,
夢魂千里,
夜夜岳陽樓。

Phiên âm

Hán thượng[1] phồn hoa,
Giang Nam nhân vật,
Thượng di Tuyên Chính[2] phong lưu.
Lục song chu hộ,
Thập lý lạn ngân câu.
Nhất đán đao binh tề cử,
Tinh kỳ ủng,
Bách vạn tỳ hưu.
Trường khu nhập,
Ca đài vũ tạ,
Phong quyển lạc hoa sầu.

Thanh bình tam bách tải[3],
Điển chương nhân vật,
Tảo địa câu hưu.
Hạnh thử thân vị bắc,
Do khách nam châu.
Phá giám Từ lang[4] hà tại,
Không trù trướng,
Tương kiến vô do.
Tòng kim hậu,
Mộng hồn thiên lý,
Dạ dạ Nhạc Dương lâu.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhân vật Giang Nam,
Phồn hoa sông Hán,
Còn thời Tuyên, Chính phong lưu.
Lầu son gác tía,
Mười dặm sáng rèm châu.
Một mai binh đao dồn tới,
Cờ rợp đất,
Tướng sĩ hùng hào.
Giặc tràn mãi,
Nhà ca đài múa,
Cơn gió dập, hoa sầu.

Thanh bình ba trăm năm,
Lễ nghi phép tắc,
Quét sạch làu làu.
May thân chưa lên bắc,
Gửi trọ nam châu.
Gương vỡ, chàng Từ đâu hỡi?
Ngao ngán nỗi,
Khôn gặp được nhau.
Từ nay đi,
Hồn côi ngàn dặm,
Trên lầu Nhạc đêm thâu.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Phiếm chỉ đất nhà Nam Tống từ sông Hán thuỷ về phía nam sông Trường Giang.
[2] Niên hiệu Tuyên Hoà và Chính Hoà đời vua Tống Huy Tông.
[3] Ba trăm năm, tính từ khi Triệu Khuông Dẫn lập ra nhà Tống năm 960 tới vị vua cuối cùng là Tống Đế Bính được bọn Lục Tú Phu, Trương Thế Kiệt đưa lên ngôi, sau đó năm 1279 khi bị quân Nguyên đuổi chạy về Nhai Sơn, Lục Tú Phu ôm vua nhảy xuống biểu cùng chết.
[4] Lấy tích Từ Đức Ngôn là thái tử xá nhân nhà Trần, lấy Lạc Xương công chúa, em gái Trần Hậu Chủ. Nhà Trần sắp mất, Đức Ngôn nói với công chúa "Với tài sắc của nàng, nước mất ắt sẽ rơi vào tay một nhà quyền quý", rồi bẻ vỡ một chiếc gương đồng ra hai mảnh, mỗi người giữ một nửa để hẹn nhau ngày rằm tháng giêng hằng năm đem gương ra chợ ở kinh đô để bán. Nhà Trần mất, công chúa rơi vào dinh tể tướng nhà Tuỳ là Dương Tố. Đức Ngôn đến kinh đô thì thấy một bà giá bán nửa chiếc gương với giá rất cao nên nhận ra và đề một bài tuyệt cú. Công chúa đọc được thơ khóc lóc bỏ ăn, Dương Tố biết được cho người tìm Dương Tố đến và được đoàn tụ. Chồng tác giả là Từ Quân Bảo cũng họ Từ nên dùng "Từ lang" cũng để ám chỉ chồng bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Quân Bảo thê » Mãn đình phương