29/05/2023 12:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ta như cánh hoa đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/03/2015 13:42

 

Đôi ta như cánh hoa đào,
Vợ đây chồng đây ai nào kém ai?
Đôi ta như bông hoa nhài,
Vợ đây chồng đấy kém ai trên đời?
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đôi ta như cánh hoa đào