Áo vá vai vợ ai không biết
Áo vá quàng chí quyết vợ anh
Áo vá quàng còn đàng chỉ lược
Anh thương nàng sao được mà thương
Áo vá quàng xiên xiên mũi mác
Con gái đất này bạc ác khó ve


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]