Những ngày không anh
Áo thơm mùi nhớ
Những ngày không anh
Em mơ gặp gỡ

Khung trời cửa sổ
Những ngày không anh
Trăng về xây tổ
Ngắm cũng không đành

Bao giọt nước mắt
Những ngày không anh
Kết thành chuỗi hạt
Chuỗi buồn long lanh

Bao giọt nước mắt
Rơi qua nụ cười
Những ngày không anh
Vời vợi chân trời

Biết bao giờ hết
Những ngày không anh
Chiến tranh còn đó
Hạnh phúc còn xanh

Tuổi trẻ chưa qua
Đã thành thiếu phụ
Biết bao cô gái
Đợi chồng như em
Nhưng em chẳng muốn
Tim mình hoá đá
Như nàng Vọng Phu

Cho dẫu nghìn năm
Phải chờ phải đợi
Anh ơi - em mong
Tim em - tim người
Còn rung độnfg mãi
Màu sắc cuộc đời


Mùa xuân 1974