Đường xa lưng ngựa bần thần,
Hai mươi năm nhuốm phong trần xa quê.
Trùng Dương, bất chợt trở về,
Làm người thượng cổ hả hê trong lòng.
Già ghi đá suối thơ văn,
Công viên tiền bối xây chung bao đời.
Cùng nhau sum họp vui chơi,
Huyên thuyên đủ chuyện mặc trời có khuya.

tửu tận tình do tại