九日登梓州城其一

伊昔黃花酒,
如今白髮翁。
追歡筋骨異,
望遠歲時同。
弟妹悲歌裏,
乾坤醉眼中。
兵戈與邊塞,
此日意無窮。

 

Cửu nhật đăng Tử Châu thành kỳ 1

Y tích hoàng hoa tửu,
Như kim bạch phát ông.
Truy hoan cân cốt dị,
Vọng viễn tuế thì đồng.
Đệ muội bi ca lý,
Càn khôn tuý nhãn trung.
Binh qua dữ biên tái,
Thử nhật ý vô cùng.

 

Dịch nghĩa

Xưa uống rượu hoàng hoa,
Nay là ông già tóc bạc.
Tìm vui sức lực có khác,
Nhưng lòng nhớ quê thì giống nhau.
Em trai em gái đã có trong thơ buồn (thất lạc),
Ta nhìn trời đất qua đôi mắt đã say.
Việc quan quyền gây ra binh biến nơi quan ải này,
Hôm nay ta hận họ vô cùng.


Tục xưa, ngày trùng cửu, người ta dắt cành lá thù du trong mình, lên cao uống rưọu cúc. Họ tin là làm như vậy sẽ tránh đuợc tai nạn và may mắn. Tử Châu nay là huyện Tam Thai, tỉnh Tứ Xuyên. Nhân trong Thành Đô quan quyền tàn sát lẫn nhau, tác giả Đỗ Phủ cùng gia quyến lánh nạn qua Tử Châu khoảng năm 762.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xưa nhâm nhi hoàng hoa dăm chén
Nay tuổi già sức kém tóc sương
Tìm vui sức lực khôn đương
Xem ra lòng nhớ quê hương tương đồng
Em thất lạc thơ buồn đã viết
Ta nhìn trời với mắt đã say
Quan quyền binh biến ải này
Hôm nay ta hận bọn bay vô cùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xưa giống rượu hoàng hoa,
Nay lạ mái tóc già.
Gân cốt: khác vui nhộn,
Sau trước: mong về nhà.
Than buồn vắng thân thuộc,
Đất trời trong mắt đờ.
Quan ải với giặc giã,
Này lúc dạ thẫn thờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giống xưa: có rượu hoa vàng,
Nhưng nay lại khác: tóc sương điểm rồi.
Vui chơi gân cốt hết dai,
Ngóng quê chẳng lúc nào ngơi muốn về.
Anh em, thơ tả sầu bi,
Đất trời thu gọn mắt mờ rượu say.
Ngoài biên giặc giã quấy rầy,
Biết bao suy nghĩ, cái ngày này đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời