Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/12/2020 12:41 bởi tôn tiền tử
Khâu Trung Ngọc 邱中玉 tự Lãng Như 朗如, Phác Trai 璞齋, người Kiềm Dương 黔陽, nay là khu Hoài Hoá 懷化, tỉnh Hồ Nam, làm Tổng binh trấn Bình Dương 平陽, Chiết Giang.