La poule aux œufs d'or

L’avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux, pour le témoigner,
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable,
Pondoit tous les jours un œuf d’or.
Il crut que dans son corps elle avoit un trésor.
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches !
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus,
Pour vouloir trop tôt être riches !

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đình

Tham thì xôi hỏng bỏng không
Lãi lời đi đứt lại tong vốn nhà
Chuyện anh hám lợi mổ gà
Chứng minh điều đó kể ra cũng rành
Anh nọ thấy gà mình mỗi bữa
Đẻ đều cho một quả trứng vàng
Tưởng gà chứa cả kho tàng
Giết phăng, mổ bụng, anh chàng phanh ra
Nhưng bụng vẫn bụng gà, nào khác
Cũng một loài cục tác lá chanh
Nhất đời của quý tan tành
Tay anh đã vứt của anh mất rồi!
Bài học quý cho người hám lợi
Thời buổi nay vô khối kẻ khờ
Sớm chiều đã hoá xác xơ
Vì mong chóng đạt giấc mơ làm giàu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Gà đẻ trứng vàng
Mỗi ngày đều một quả
Chủ ngỡ có kho tàng
Trong bụng chị gà mái
Chủ mang ra cắt tiết
Rồi mổ bụng ra xem
Bụng rỗng gà dẫy chết
Tiếc của chủ kêu trời.

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Tham thì thâm, cổ nhân dạy thế
Lấy chuyện gà ra để răn đời
Đem câu bịa đặt kể chơi:
Mỗi hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng
Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng
Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu
Ai ngờ có cóc chi đâu
Gà thường cũng vậy, khác nhau chút nào
Chủ biết dại kêu gào tiếc của
Làm gương soi cho đứa tham tâm
Mới đây có kẻ nghĩ lầm
Được mười lại muốn ngay trăm ngay nghìn
Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Muốn được cả thường thì mất cả
Chuyện sau đây một gã tham tài
Có gà cứ mỗi bữa mai
Trứng vàng đẻ một, không sai bao giờ
Bụng gà đó chàng ngờ lắm của
Muốn mau giàu phải mổ lấy ngay
Nghĩ xong, vội giết gà này
Thấy rằng chẳng khác mảy may gà thường
Chàng hối dại, mất tong mối lợi
Vội ham giàu nên mới sạch không
Gương đây nên lấy làm lòng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tham thì thâm ấy lời xưa,
Răn đời tôi muốn đem thưa chuyện này.
Đem câu bịa đặt trình bày:
Trứng vàng gà đẻ mỗi ngày một thôi.
Chủ ta nghĩ sắp đổi đời.
Kho tàng trong bụng mổ rồi giàu ngay.
Bụng gà chẳng có chi đây,
Gà thường chẳng khác mảy may chút nào.
Chủ khờ tiếc của kêu gào,
Làm gương cho những kẻ nào dạ tham.
Mới hay có kẻ nghĩ lầm,
Được mười lại muốn được trăm được ngàn.
Lỡ ra hết nhẵn thở than,
Giàu nhanh đâu phải dễ dàng sớm hôm.

15.00
Trả lời