Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: thơ thiếu nhi (1441) thơ ngụ ngôn (266) ngụ ngôn Aesop (125)

Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2008 09:20, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2009 07:26

Les médecins

Le médecin Tant-pis allait voir un malade
Que visitait aussi son Confrère Tant-mieux.
Ce dernier espérait, quoique son Camarade
Soutînt que le Gisant irait voir ses aïeux.
Tous deux s’étant trouvés différents pour la cure,
Leur malade paya le tribut à Nature,
Après qu’en ses conseils Tant-pis eut été cru.
Ils triomphaient encor sur cette maladie.
L’un disait : Il est mort ; je l’avais bien prévu.
S’il m’eût cru, disait l’autre, il serait plein de vie.


Dựa theo truyện của Ésope.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huỳnh Lý, Nguyễn Đình

Thầy NGUY LẮM đến thăm con bệnh
Thầy KHÔNG SAO cũng đến gặp nhau
Thầy này: “Mạch vượng, không sao!”
Thầy kia: “Nguy lắm! E chầu tổ tiên”
Phương điều trị mỗi bên một phách
Thân chủ nghe theo cách thầy trên...
Bệnh nhân phủi sạch nợ trần
Mà hai vị cứ rướn gân khoe tài
Vị: “Tôi đoán có sai đâu nhé?
Y quy tiên, đúng lẽ quá rồi!”
Vị rằng: “Giá hắn nghe tôi
Hôm nay đã dậy đi chơi, mạnh ù!”


Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh

Thầy lang Lắc đến thăm người ốm
Thầy Gật kia hàng xóm cũng sang
Gật rằng: - Bệnh cũng tầm thường
Lắc rằng: - Người ốm thiên đường sắp lên
Việc thang thuốc mỗi bên một trái
Để người đau đến phải qua đời
Lắc ta quả đã như lời
Hai thầy vẫn tấc đến trời lên câu
Bên rằng: có sai đâu, đã bảo!
Bên rằng: theo thuốc lão, can gì!


Nguồn: Nguyễn Văn Vĩnh, Thơ ngụ ngôn La Fontaine, Cảo thơm, 1970
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khắc Siêm, Hà Khắc Nguyện

Thầy lang Bi đến thăm người bệnh
Thầy Lạc ta cũng đến giờ lâu
Lạc tin chữa được chẳng sao
Bi rằng: "Bệnh ấy thiên tào chắc lên"
Cách điều trị hai bên rất khác
Chữa theo Bi, rồi bác lìa đời
Hai thầy vẫn chửa cạn lời
Luận trong y lý mỗi người một phương:
- Tôi đã bảo hết đường cứu chữa
- Theo thuốc tôi, hắn chửa chầu trời


Nguồn: Ngụ ngôn La Fontaine, NXB Tân Văn, 1992
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Thầy lang Lắc viếng bệnh nhân,
Thầy lang Gật cũng ở gần đó qua.
Gật rằng: chữa được chẳng sao,
Lắc rằng: bệnh nặng khó mà khỏi ngay.
Mỗi bên cho thuốc khác thay!
Để người đau phải lăn quay lìa đời.
Lắc ta quả đoán như lời,
Hai thầy vẫn cứ tay đôi giải bày.
Bên rằng: tôi bảo đâu sai!
Bên kia: theo lão hôm nay mạnh rối!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời