Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/03/2020 16:50 bởi tôn tiền tử
Huỳnh Lý (1914-1993) sinh tại Hội An, Quảng Nam, nguyên là giảng viên Đại học Sư phạm, giảng dạy về văn học đương đại.

 

Thơ dịch tác giả khác