Nào bé nhảy, nhảy cao
Mẹ ở đây, không sao
Nhảy đi, nào nói “ạ”
Chơi với con vui quá

Nhảy xuống rồi nhảy lên
Nhảy lùi rồi nhảy tiến
Lục lạc kêu leng keng
Làm bằng san hô biển


Nguồn: Chuyến du hành của những giọt nước (thơ thiếu nhi song ngữ), Nhiều tác giả, Thái Bá Tân dịch, NXB Kim Đồng, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)