244.71
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tuệ Thiền (121 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Song Hảo (5 bài)
- Đỗ Bạch Mai (5 bài)
Tạo ngày 28/11/2014 06:14 bởi tôn tiền tử
Vương Thừa Bình sinh năm 1951 tại Nghệ An, quê gốc ở Long An. Ông là một kiến trúc sư, hiện làm báo Nhà Đẹp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Tác phẩm:
- Kỷ niệm cổ tích