244.71
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tuệ Thiền (122 bài)
- Phương Xích Lô (11 bài)
- Tạ Nghi Lễ (11 bài)
- Nhật Chiêu (3 bài)
- Trần Ngọc Hưởng (36 bài)
Tạo ngày 28/11/2014 06:14 bởi tôn tiền tử
Vương Thừa Bình sinh năm 1951 tại Nghệ An, quê gốc ở Long An. Ông là một kiến trúc sư, hiện làm báo Nhà Đẹp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Tác phẩm:
- Kỷ niệm cổ tích