Đêm dài chưa qua hết
Thì mẹ đã dậy rồi
Ngọn lửa hồng cửa bếp
Mẹ nhen trước mặt trời
Những vì sao xa xôi
Run trong làn sương sớm

Đã có bình nước ấm
Ủ chờ con trên bàn
Có nắng trời toả lan
Khi con bừng tỉnh giấc
Làm sao con biết được
Ngày bắt đầu từ đâu?

Chẳng còn một vì sao
Để mách cho con biết
Rằng ngày đã bắt đầu
Từ ánh hồng lửa bếp.