Trên cánh đồng hoa vàng
Ong say sưa tìm mật!
Tiếng ong hay tiếng đàn
Tiếng gì nghe réo rắt?

Ồ, các chị bướm vàng
Bay quanh cùng bướm trắng
Xiêm áo thật là sang
Vừa liệng vòng, vừa múa!

Ong bướm cùng nô đùa
Dưới bầu trời xanh ngát
Hoa cải thơm ngào ngạt
Chúng vừa bay, vừa say…

Rằng mùa Xuân thật hay
Bao nhiêu là ngọn gió
Ong ngân khúc ca bay
Chim én xoè cánh gió!

Dù chúng mình bé nhỏ
Kết đoàn, hát đồng ca
Tiếng hát sẽ rất to
Thung hoa, sân khấu nhà!

Vàng nâu như cánh bướm
Rực rỡ cả đồng hoa
Đàn ong vàng chao liệng
Mùa Xuân toả hương xa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]