Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Tư Mã Tương Như (5)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 13:09

司馬長卿

一自梁園失意回,
無人知有掞天才。
漢宮不鎖陣皇後,
誰肯量金買賦來。

 

Tư Mã Trường Khanh

Nhất tự Lương viên thất ý hồi,
Vô nhân tri hữu thiểm thiên tài.
Hán cung bất toả Trần hoàng hậu,
Thuỳ khẳng lường kim mãi phú lai.

 

Dịch nghĩa

Từ khi không vui ở Lương viên trở về,
Không ai biết ông là người tài bị bỏ quên.
Nếu trong cung Hán, Trần hoàng hậu không bị vua khoá cửa,
Thì ai mà biết đem vàng tới ông mua bài phú.


Tư Mã Trường Khanh tức Tư Mã Tương Như, tự Trường Khanh, người đời Hán, có tài thơ phú, lại giỏi tấu đàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ Lương Viên trở về buồn bã
Cứ tưởng nay thành gã phế nhân
Hán cung không khoá họ Trần
Ai hay thơ phú vàng cân mua về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lương quốc trở về ý chẳng vui
Chẳng ai biết để trổ tài trời
Hán cung không khoá Trần hoàng hậu
Ai dám bỏ vàng mua phú đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ lúc buồn Lương viên gót quay,
Người tài bị bỏ ai biết đây?
Nếu Trần hoàng hậu không bị khoá,
Ai biết đem vàng mua phú hay!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời