Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 14/12/2020 15:18 bởi tôn tiền tử
Diệp Thư Lộ 葉舒璐 tự Cảnh Hồng 景鴻, Kính Hoằng 鏡泓, người Ngô Giang 吳江, Giang Tô, đỗ cống sinh thời Ung Chính nhà Thanh. Trước tác có Phân Càn thi sao 分乾詩鈔, Nguyệt bội từ 月佩詞.