15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
15 bài trả lời: 13 bản dịch, 2 thảo luận
1 người thích
Từ khoá: Trác Văn Quân (8) Tư Mã Tương Như (5)

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:30, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/02/2018 02:24

琴臺

茂陵多病後,
尚愛卓文君,
酒肆人間世,
琴臺日暮雲,
野花留寶靨,
蔓草見羅裙,
歸鳳求凰意,
寥寥不復聞。

 

Cầm đài

Mậu Lăng đa bệnh hậu,
Thượng ái Trác Văn Quân.
Tửu tứ nhân gian thế,
Cầm đài nhật mộ vân.
Dã hoa lưu bảo yếm,
Mạn thảo kiến la quần.
Quy phụng cầu hoàng ý,
Liêu liêu bất phục văn.

 

Dịch nghĩa

Sau buổi lắm bệnh ở Mậu Lăng,
Càng thêm yêu Trác Văn Quân.
Quán rượu trong cõi nhân gian,
Cầm đài dưới bóng mây chiều.
Hoa dại nằm trong chén quý,
Cỏ hoang vương gấu quần là.
Ý phượng cầu hoàng xưa,
Nay không còn được nghe lại nữa.


(Năm 761)

Lời dẫn: “Tư Mã Tương Như trạch tại châu tây Trá kiều, bắc hữu cầm đài” 司馬相如宅在州西笮橋,北有琴臺 (Nhà của Tư Mã Tương Như ở trong châu, phía tây Trá kiều, phía bắc có nơi gảy đàn).

Cầm đài là nơi xưa Tư Mã Tương Như thường lên gảy đàn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vi Nhất Tiếu @vietkiem.com

Mậu Lăng tâm bệnh vừa tan
Càng thêm say đắm riêng nàng Văn Quân
Tửu gia trong chốn thế nhân
Cầm đài giữa ánh phù vân phiêu bồng
Chén quỳnh lưu cánh hoa đồng
Cỏ may vương gấu quần hồng phất phơ
Cầu hoàng quy phượng ngày xưa
Cung cầm trác tuyệt bây giờ còn đâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sau cơn bệnh nơi Mậu Lăng,
Lại càng say đắm Văn Quân nồng nàn.
Tửu gia trong chốn nhân gian,
Cầm đài khuất giữa mây ngàn chiều hôm.
Hoa đồng lưu chén rượu thơm,
Cỏ hoang lối cũ còn vương quần hồng.
Ngày xưa ý phụng cầu hoàng,
Đài đàn còn đó,tiếng đàn chẳng nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của VNT

Bạn Điệp post thiếu câu đầu rồi

Mậu Lăng tâm bệnh vừa tan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mậu Lăng sau bệnh nặng,
Mến lắm, Trác Văn Quân!
Cõi tục nhiều cờ rượu,
Đài đàn mây tối vần.
Gấu là vương cỏ rối,
Hoa nội sóng ly ngần,
Khúc "Phụng cầu hoàng" ấy
Không nghe lại tiếng ngân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Mậu Lăng từ dứt bệnh,
Càng mến Trác Văn Quân.
Quán rượu người ưa thích,
Đài đàn mây chuyển vần.
Hoa đồng ngâm ngợi chén,
Cỏ rối thướt tha quần.
Ý phụng tìm hoàng ấy,
Chưa nghe lại một lần!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Nhờ Tương Như sau khi lâm bệnh,
Vẫn thường yêu đến Trác Văn Quân.
Rượu ta bán giữa nhân gian,
Cầm Đài ta gảy mênh mang mây chiều.
Hoa thôn đã yêu kiều mặt ngọc,
Cỏ lấm lem bám chiếc quần là.
“Phượng cầu hoàng” ý còn về,
Nhưng Cầm Đài luống bặt nghe tiếng đàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mậu Lăng dù lắm bệnh
Người đẹp vẫn còn say
Hàng rượu trơ nền đất
Đài đàn rợp bóng mây
Quần là: màu cỏ áy
Mặt ngọc bóng hoa bay
Nào khúc cầu hoàng trước
Im chìm bấy tới nay


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðau nằm lăng Mậu có chàng
Yêu đương vẫn mãi với nàng Văn Quân
Rượu đong bán mặc thế nhân
Cầm Ðài vương vấn mây vần lững trôi
Hoa khoe tưởng dáng mặt cười
Cỏ lan mọc dại nhớ hoài áo ai
Một khúc sáo phượng chờ người
Âm vang hết vẳng bên tai lâu rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mậu Lăng sau cơn bệnh,
Lòng mến Trác Văn Quân.
Trên đời, đây quán rượu,
Mây chiều phủ nơi đàn.
Ngoài nội, đồ trang sức,
Cỏ hoang thoáng bóng quần.
Phượng tìm hoàng, ý nhạc,
Giờ đây hết râm ran.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mê gái qua rồi ở Mậu Lăng
Càng yêu càng quý vợ Văn Quân
Sinh nhai quán rượu nơi trần thế
Sẩm tối tấu đàn dưới phù vân
Hoa dại luyến lưu đôi má lúm
Cỏ đồng vương vấn ở lai quần
Ý bài ca “Phụng cầu hoàng” cũ
Lâu lắm không còn nghe tấu đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối