Chưa có đánh giá nào
59 bài thơ
Tạo ngày 15/11/2014 12:33 bởi hongha83
Tập thơ gồm 59 bài thơ với nhiều chủ đề: tình yêu, tình bạn, tình quê hương đất nước và tình cảm gia đình.